Æteriske olier

Æteriske olier, også kaldet essentielle olier, er koncentrerede aromatiske ekstrakter fra planter uden nogen former for tilsætningsstoffer. 

Nedenfor kan du se vores kæmpe udvalg af 80+ spændende olier, opdelt i kategorier efter duft-karakterer, noter og anvendelsesområder.

 

preload spinner

Hvad er æterisk olie?

Æterisk olie er egentlig ikke olie i gængs forstand. Der er tale om stærkt koncentrerede naturlige aromatiske ekstrakter fra planter. Disse ekstrakter indeholder en masse spændende og gavnlige stoffer, herunder mange aromastoffer. Til forskel fra “almindelig” olie, er en æterisk olie eksempelvis letfordampelig (deraf navnet “æterisk”, som betyder flygtig/let fordampelig). Planteekstrakterne adskiller sig også fra almindelig olie ved at fedte i meget begrænset omfang.

En anden meget brugt betegnelse for ekstrakterne er essentiel olie. Det er også dette udtryk, der bruges på engelsk; essential oil. Begge udtryk har fat i den lange ende, for ekstrakterne er jo både letfordampelige og selve “essensen” af den plante, de er udvundet fra.

Men man kan bestemt diskutere, hvorvidt det egentlig er hensigtsmæssigt at bruge ordet olie. Men sådan er traditionen nu engang blevet med årene, og der er nok ikke så meget at gøre ved det. 

Udvinding af æteriske olier

Der findes forskellige metoder til udvinding af de kostbare dråber fra planterne. Den valgte metode afhænger af, hvad der giver det bedste og mest kosteffektive resultat. Du kan altid se i beskrivelsen af den enkelte æteriske olie, hvilken udvindingsmetode, der er anvendt.

I det følgende gennemgår vi kort en række forskellige metoder til ekstraktion af essentielle æteriske olier. Metoderne er kun beskrevet i hovedtræk. I mange tilfælde er processerne selvfølgelig noget mere komplicerede end som så. 

Vanddamp-destillation

Den mest almindelige metode til udvinding af æteriske olier er destillation med vanddamp. Fremgangsmåden er illustreret nedenfor, og yderligere forklaret under billedet.  

 

Til vanddamp-destillation skal vi først og fremmest bruge vanddamp, og det produceres i figurens tank nummer 1, hvor rent vand varmes op til kogepunktet med en brænder. De små blå prikker øverst indikerer vanddamp, som strømmer op i røret foroven og videre over til figurens tank nummer 2.

I tank 2 ledes vanddampen igennem noget plantemateriale, der ligger mellem nogle riste. Plantematerialet vil løbende afgive en smule olie/essens til den gennemstrømmende damp. Det illustreres ved, at prikkerne øverst i tank 2 nu er blevet svagt grønne (damp med indhold af planteekstrakt). Den olieholdige damp strømmer ud gennem røret i toppen og videre over til tank nummer 3.

Tank nummer 3 er en nedkølingstank, som løbende gennemstrømmes af kølevand. Kølevandet løber ind forneden ved den blå pil og ud foroven ved den orange pil. Røret med den varme olie-damp fra tank 2 løber igennem køletanken i spiral/siksak, for at få dampen kølet af. Når dampen er kølet af (og blevet til vand/olie igen), ledes den videre over i tank nummer 4.

Tank nummer 4 er en opsamlingstank for et blandingsprodukt, der består af vand og planteolie/essens (æterisk olie). Heldigvis er olie normalt lettere end vand, og derfor stiger olien op øverst i tanken, mens vandet holder sig i bunden. Den helt rene æteriske olie kan nu forsigtigt tappes fra toppen af tanken (taphanen med gul dråbe), mens overskydende vand kan tappes fra hanen i bunden (blå dråbe).

Koldpresning

Visse planter egner sig bedst til koldpresning, og her er citrusfrugter et godt eksempel. Mange af citrusolierne stammer fra skrællen af citrusfrugt, og her er den bedste og mest skånsomme udvindingsmetode almindelig mekanisk koldpresning.

 

 

Her handler det ikke om frugtens juice, men om de æteriske olier i selve skrællen. Skrællen kommes i en presse, og olierne presses ud. Olien vil stadig bestå af en del vand og andre bestanddele, som dog let kan udskilles ved centrifugering mv. 

Enfleurage

Ved særlig sarte planter/blomster har man traditionelt brugt enfleurage-metoden. Her bredes først et lag renset fedtstof ud på en bakke. Ovenpå fedtstoffet lægges et lag af friske blomster, som gradvist afgiver olie og essens til fedtstoffet. Efter nogle dage udskiftes blomsterne med nye friske, og processen fortsætter i ugevis, indtil fedtstoffet er mættet med essens.

Billedet herunder viser processen: Små blomster er lagt med blomsterhovedet nedad på et lag fedtstof.

 


Når fedtstoffet er mættet med essens opløses det i alkohol, som optager essensen. Fedtet kan nu renses fra og alkoholen fordampes. Tilbage er så den helt rene æteriske olie.

Processen er ikke meget brugt længere, fordi den er meget tidskrævende og dermed også meget dyr. Men det er en af de tidligst anvendte udvindingsmetoder, som blev opfundet i det 18. århundrede.

Solvent-ekstraktion

Ved solventekstraktion (eller opløsningsmiddel-ekstraktion) nedsænkes plantedelene i et opløsningsmiddel, f.eks. ren alkohol, som så skal stå og trække. 

 

 

Over tid optager alkoholen essens og olie fra planten. Efterfølgende dampes alkoholen fra, og tilbage har vi de dyre dråber.

Solventekstraktion er velegnet til skrøbelige blomster og f.eks. harpiksholdige plantedele.

CO2-ekstraktion

CO2-ekstraktion er en avanceret variant af solvent-ekstraktion, hvor opløsningsmidlet er kuldioxid under højt tryk. Pga. trykket er kuldioxiden semi-flydende, og det kan derfor optage essens og olie fra plantedelene. 

Når den essens-mættede CO2'en ledes ud fra trykkammeret og overtrykket fjernes, fordamper selve CO2'en omgående, og den rene æteriske olie er tilbage.

Det er en meget hurtig og effektiv ekstraktionsmetode, men samtidig ret bekostelig.